O HDBI-u

U vlastitoj organizaciji Hrvatsko društvo za biološka istraživanja je zajedno s kolegama iz Hrvatskog biospeleološkog društva i Udruge HYLA provelo akciju čišćenja Šmitovog jezera od invazivnih vrsta riba.

Šmitovo (Zeleno) jezero je najveće prirodno jezero u slivu Zagorske Mrežnice, a nalazi se otprilike 7 kilometara južno od grada Ogulina. Površine je oko 2000 kvadratnih metara i maksimalne dubine oko 27 metara. Nastalo je potapanjem dviju vapnenačkih ponikvi. Voda dotječe iz ponora Rupećice kroz niz pukotina u Malo jezero iz kojeg se voda prelijeva u Veliko jezero. Šmitovo jezero je, zajedno s Rupećicom, stanište dviju endemskih i kritično ugroženih vrsta: čovječje ribice (Proteus angiunus) i svjetlice (Telestes polylepis). U samom jezeru strogo je zabranjen ribolov.

Društvo je poduzelo akciju čišćenja jezera od invazivnih vrsta riba koje prestavljaju prijetnju endemu svjetlici (Telestes polylepis) te predatorskim pritiskom onemogućuju povećanje brojnosti populacije. Najveću prijetnju predstavlja uneseni klen (Squalius caephalus), posebice velike jedinke, koje su bile glavna meta ove akcije.
U akciji je korišteno nekoliko metoda ribolovnog napora i ribolovnih alata: lov elektroagregatom, ronjenje i lov ostima te lov vršama.
Uz klena, iz jezera su izuzete sve uhvaćene jedinke vrsti: pijor (Phoxinus phoxinus), crvenperka (Scardinius erythrophthalmus), krkuša (Gobio obtusirostris) te linjak (Tinca tinca).
Tijekom akcije nađeno je i preko 40 jedinki svjetlice, od juvenilnih do odraslih, koje su vraćene natrag u jezero.

Na terenu je akciju pratila i Hrvatska radiotelevizija koja je snimila prilog za emisiju "Školski sat" o upravljanju invazivnim i ugroženim vrstama te prikazala ovu akciju kao jednu od metoda zaštite ugroženih i endemskih vrsta riba te kontrole invazivnih.

Članovima HDBI-a, HBSD-a, Udruge HYLA koji su provodili akciju, pridružili su se zaposlenici gradskog vijeća grada Ogulina te tajnik Športsko - ribolovnog društva "Ogulin" koji su podržali ovu akciju.